ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ· ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠ,
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Εκδοση πιστοιποητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου Δ2)
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

· ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

· ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

· ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.

· ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

· ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Credit Control

· ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ

· ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNION PROGRAMMING GROUP ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. http://www.union.gr/

· ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ και ΔΙΑΙΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

· ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη)

· ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ και ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

· ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΑΣ

· ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία), ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΕ), ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ), ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ (ΕΠΕ, ΙΚΕ), ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ), ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αλοδαπές Εταιρείες), ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν 2190/1920, Ν 3419/2005) Κ.Α.

· ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

· ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

· ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ – TRADE MARKS

· ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ


Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Αναλαμβάνουμε όποιο θέμα σας απασχολεί, είτε ως επιχείρηση είτε ως ιδιώτης.
Αναλαμβάνουμε την σύνταξη της φορολογικής σας δήλωσης, την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας, την ανάπτυξη της επιχείρησης, την διερεύνηση συνεργασιών η επιδοτήσεων που είναι κατάλληλες για εσάς.
Λειτουργούμε άμεσα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά, με συνέπεια και εχεμύθεια.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

* Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
* Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
* Σύνταξη και υποβολή Α21
* Σύνταξη και υποβολή Μισθωτηρίων Συμβάσεων
* Έγκαιρη τακτοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
* Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
* Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
* Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, κ.α.)
* Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
* Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης
* Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη
* Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
* ΦΜΥ, ΑΠΔ
* Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
* Διαχείριση εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ
· Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων καθώς επίσης και φορολογικών υποχρεώσεων.
* Γρήγορη έκδοση ΤΑΠ για να επισπεύσουμε την πώληση του ακινήτου σας
* Γρήγορη έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου απο το κτηματολόγιο για να επισπεύσουμε την μεταφραφή του ακινήτου που αγοράζετε
* Γρήγορη καταχώρηση στο υποθηκοφυλάκιο του συμβολαίου του ακινήτου σας για να επισπεύσουμε την μεταγραφή του ακινήτου σας. Παραλαμβάνουμε τά συμβόλαια απο τον συμβολαιογράφο σας αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου σας και άμεσα τα προωθούμε στο κτηματολόγιο και στο υποθηκοφυλακείο για την γρηγορότερη μεταγραφή του ακινήτου.

* Αναπτυξιακά προγράμματα
· Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020)
· Πρόγραμμα «στήριξης της γυναικείας απασχόλησης μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»
· Πρόγραμμα «νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας»
· Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία»
· Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΠ, ΤΕΙ

Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων – Κατοχύρωση Λογοτύπων - trade marks
Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές.
Έλεγχος Ημεδαπών & Αλλοδαπών σημάτων.

*** Η ενημέρωση των βιβλίων των πελατών μας γίνεται στα γραφεία μας. Η μεταφορά των παραστατικών αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το γραφείο μας με άμεση επιστροφή τους στην έδρα του πελάτη.

Τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, προσαρμοσμένες στην οικονομική κρίση και στις δυσκολίες που βιώνει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.

Στηρίζουμε την μικρομεσαία επιχείρηση ως την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.


TAX ATHENS GR

ΕΡΜΟΥ 60 & ΑΙΟΛΟΥ, (3 ορφ)
ΑΘΗΝΑ 10563, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΤΗΛ. 2121046571

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101, (3 ορφ)
ΑΘΗΝΑ 11745, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2155403120


Το γραφείο μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Αναλαμβάνουμε όποιο θέμα σας απασχολεί, είτε ως επιχείρηση είτε ως ιδιώτης.
Αναλαμβάνουμε την σύνταξη της φορολογικής σας δήλωσης, την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας, την ανάπτυξη της επιχείρησης, την διερεύνηση συνεργασιών η επιδοτήσεων που είναι κατάλληλες για εσάς.
Λειτουργούμε άμεσα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά, με συνέπεια και εχεμύθεια.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
* Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
* Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
* Σύνταξη και υποβολή Α21
* Σύνταξη και υποβολή Μισθωτηρίων Συμβάσεων
* Έγκαιρη τακτοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
* Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
* Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
* Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, κ.α.)
* Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
* Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης
* Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη
* Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
* ΦΜΥ, ΑΠΔ
* Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
* Διαχείριση εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ
· Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων καθώς επίσης και φορολογικών υποχρεώσεων.

* Αναπτυξιακά προγράμματα
· Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020)
· Πρόγραμμα «στήριξης της γυναικείας απασχόλησης μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»
· Πρόγραμμα «νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας»
· Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία»
· Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΠ, ΤΕΙ

Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων – Κατοχύρωση Λογοτύπων - trade marks
Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές.
Έλεγχος Ημεδαπών & Αλλοδαπών σημάτων.

*** Η ενημέρωση των βιβλίων των πελατών μας γίνεται στα γραφεία μας. Η μεταφορά των παραστατικών αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το γραφείο μας με άμεση επιστροφή τους στην έδρα του πελάτη.

Τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, προσαρμοσμένες στην οικονομική κρίση και στις δυσκολίες που βιώνει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση.

Στηρίζουμε την μικρομεσαία επιχείρηση ως την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.

Επικοινωνίστε μαζί μας σήμερα:

TAX ATHENS GR

ΕΡΜΟΥ 60 & ΑΙΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ 10563
ΤΗΛ. 2121046571

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 101
ΑΘΗΝΑ 11745
ΤΗΛ. 2155403120